Je hebt last van letselschade als je door iemand anders verwondingen (letsel) hebt opgelopen. Hierdoor heb je vaak materiële en/of lichamelijke schade. Als de tegenpartij het ongeluk heeft veroorzaakt dan heb je recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding moet ervoor zorgen dat de fysieke, materiële en mentale schade voldoende wordt gecompenseerd. Als de verzekeraar van de tegenpartij met een voorstel komt waar je je totaal niet in kunt vinden dan heb je het recht om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Wanneer je in de omgeving van Enschede woont kun je bijvoorbeeld letselschade enschede opzoeken op internet. Dan krijg je een overzicht van alle letselschadeadvocaten in de buurt.

Waaruit bestaat een letselschade vergoeding?

Zoals ik in het vorige stukje al had benoemd moet de vergoeding mentale en fysieke schade vergoeden. Als je door een auto-ongeluk bijvoorbeeld een chronische whiplash hebt opgelopen kan het zijn dat je arbeidsongeschikt wordt verklaard. Als dat het geval is heb je ook recht op compensatie voor het inkomensverlies. Daarnaast moeten ook medische kosten en smartengeld worden betaald wanneer dat toepasbaar is op de situatie. Wanneer het hierop uitdraait is het verstandig om letselschade advocaat alkmaar in te schakelen. Zulke zaken zijn vaak zo gecompliceerd dat het verstandig is hier een advocaat voor in te schakelen en dat is goed om te weten.

Hoe gaat een letselschadezaak in zijn werk?

In grote lijnen gaat een letselschadezaak er als volgt aan toe. Eerst moet je de tegenpartij aansprakelijk stellen, want de vergoeding moet ergens vandaan komen. Wanneer je dat hebt gedaan komt een heel belangrijk onderdeel. Hou alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten die je door het ongeval mis hebt gelopen bij. Zorg ook dat je overal een afschrift of ander bewijsstuk hebt. Op deze manier is het voor de advocaat makkelijker vast te stellen wat de geleden schade is. Als je alle geleden schade hebt verzameld dan kun je dit verwerken in een letselschadeclaim. Deze claim kan ingediend worden bij de verzekeraar van de tegenpartij. Als de tegenpartij het niet eens is met de claim kunnen beide partijen met elkaar om tafel. Kom je er dan nog niet uit? Dan moeten er verdere juridische stappen worden ondernomen. Soms probeert te tegenpartij dit te voorkomen door je af te kopen. Vaak is dit een soort valstrik en had je recht op veel meer vergoeding dan het voorstel doet vermoeden. Trap er dus niet in! Daarom is het belangrijk dat je de juiste juridische hulp inschakelt.  

Leave a comment